Monodrama Ptuj 1997

Zijah A. Sokolović
Glumac ... je glumac ... je glumac

Sestava strokovne žirije dr. Bruno Hartman, Matej Bogataj in Aleš Novak sklene, da je najboljša uprizoritev festivala Glumac ... je glumac... je glumac, avtorja in igralca Zijaha A. Sokolovića.

Obrazložitev žirije

Zijah A. Sokolović v svoji predstavi premišljeno razgrinja razvojni lok gledališča, tudi nekaterih starejših in bolj komunikativnih, tradicionalnih zvrsti, pa vse do najmodernejših. Z izredno predanostjo in širokim razponom mu je uspelo premišljeno ustvariti odrsko iluzijo in se popolno in natančno igralsko razživeti.


Udeleženci festivala Monodrama Ptuj 1997


Ivo Ban Dosje ali aforizem v šestih slikah Prešernovo gledališče Kranj

Zijah A. Sokolović Glumac ... je glumac... je glumac

Polona Vetrih Alma Cankarjev dom Ljubljana

Mihailo Radoičić Sex u Gorskom vijencu

Evgen Car Poredušov Janoš Mestno gledališče Ljubljansko

Vlado Novak Govor malemu človeku Mestno Gledališče ptuj

Željko Vukmirica Zgodovina moje neumonosti

Andrej Rozman Rupert Marovt KUD France Prešeren