Monodrama Ptuj 2008

7. festival Monodrama Ptuj 2008


Žirija v sestavi Maja Gal Štromar (predsednica), Tone Partljič in Nenad Tokalić je mnenja, da je izbor in nivo predstav visok ter hkrati izraža mnogovrstnost monodram, zlasti odlično kondicijo igralcev. Ugotavlja tudi, da je del tovrstnega snovanja usmerjen predvsem k všečnosti pri občinstvu, kar glede na nezahtevno zabavnost že meji na estradnost. Žirija ni mogla v celoti pritrditi všečnosti pri občinstvu, temveč je morala vztrajati pri strokovnosti besedila, režiji, interpretaciji ter ostalih gledaliških elementih, ki šele omogočajo pravo umetniško delo. Po tehtnem premisleku se je žirija odločila, da nagrado prejme

Valter Dragan

za interpretacijo Vojca Pujška v monodrami Zorana Hočevarja in režiji Nicka Upperja Za znoret

Obrazložitev nagade

Igralec je z elementarno močjo odigral junaka, ki bi mu lahko rekli človek - žival, ki brez skrupolov in človeške kulture zaznava okolico, v kateri so ženske samo objekt spolne sle, stvaritve duha nepotrebna šara in medsebojni odnosi rezultat moči. 
Te lastnosti dosledno pripeljejo do tragičnega konca, ki se jih akter niti ne zave. Kljub temu pa v občinstvu ne vzbuja odpora, ampak ponudi spoznanje, da ima svet v množici različnih krink tudi tak obraz. Gre za  izvrstno fresko obešenjaškega humorja, ob katerem se kislo nasmejemo in zgrozimo.


Udeleženci festivala Monodrama Ptuj 2008


Marko Pokorn
Kdo vam je pa to delu Igra Boris Kobal, Café Teater Ljubljana
18.00 v mgP

Doug Wright
Poročena s seboj Igra Primož Ekart, Imaginarni Ljubljana
20.30 v mgP

Andrej Rozman - Roza
Skopuh Igra Andrej Rozman - Roza, Rozinteater Ljubljana
18.00 v mgP

Zoran Hočevar
Za znoret Igra Valter Dragan, Gledališče Koper
20.30 v mgP

Avtorski projekt Tadeja Toša
Hamlet Igra Tadej Toš, Mestno gledališče Ptuj
18.00 v mgP