April 2018
Mesečni spored
Za več informacij o predstavah kliknite na naslov predstave
Predstave so dnevno ažurirane
OPOMBA: Spored je še nepopoln
.

V MESTNEM GLEDALIŠČU PTUJ

Sobota
7.
april

Jose
Afriško sonce
Gostuje gledališče MalihVelikih Ljubljana
ob 10.00 za abonma Kresnička in izven
ob 11.30 za abonma Zvezdica in izven

Sobota
21.
april

BARBI ŠOV
Rose Bernd
Drama, gostuje SLG Celje
ob 19.30 za izven

.
Pridržujemo si pravico do spremembe programa
iCankar
Predstava za mladino
Koprodukcija Mestnega gledališča Ptuj, Zavoda Margareta Schwarzwald
in CD Ljubljana
ob 9.30 in 11.00 za šole in izven