December 2017
Mesečni spored

Za več informacij o predstavah kliknite na naslov predstave
Predstave so dnevno ažurirane
 
OPOZORILO: Mesečni spored je še nepopoln

V MESTNEM GLEDALIŠČU PTUJ

Četrtek
14.
december

Tadej Toš
FREESTYLE COMEDY
Produkcija Mestnega gledališča Ptuj
ob 19.30 za izven

Sobota
30.
december

Tadej Toš
FREESTYLE COMEDY
Produkcija Mestnega gledališča Ptuj
ob 19.30 za izven
x
Pridržujemo si pravico do spremembe programa