November 2017
Mesečni spored

Za več informacij o predstavah kliknite na naslov predstave
Predstave so dnevno ažurirane
 
OPOZORILO: Mesečni spored je še nepopoln

V MESTNEM GLEDALIŠČU PTUJ

Sreda
15.
november

Tadej Toš
FREESTYLE COMEDY
Produkcija Mestnega gledališča Ptuj
ob 19.30 za izven
..
Pridržujemo si pravico do spremembe programa