Finžgar v seksšopu

Finžgar v seksšopu


Peter Turrini

Igrata Stanislava Bonisegna in Peter Ternovšek

Režiser Zijah A. Sokolović
Prevajalec Samo M. Strelec
Dramaturginja Tatjana Doma
Kostumografka in scenografka Barbara Kapelj
Skladatelj Bojan Jurjevčič - Jurki
Lektor Arko

datum premiere 7. decembra 1998 v mgP